Γενικές Αρχές Εκτίμησης Έργων Τέχνης

ΙΙΕΚ ΠΕΤΡΑEVENTS

Στόχος του Σεμιναρίου Γενικές Αρχές Εκτίμησης Έργων Τέχνης είναι να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι σε επαφή με τα αντικείμενα εκείνα που θα τους βοηθήσουν να κάνουν μία πρώτη ασφαλή εκτίμηση σε έργα τέχνης και τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Πώς διαχωρίζουμε τους ρυθμούς μεταξύ τους; Τι θεωρούμε αντίκα; Ποια τα κριτήρια της χρηματιστηριακής αξίας ενός έργου τέχνης; Πώς ξεχωρίζουμε τα γνήσια από τα αυθεντικά; Με ποιες σχολές και καλλιτεχνικά ρεύματα πρέπει να είναι εξοικειωμένος ένας Έλληνας εκτιμητής; Ποιες οι φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιεί; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εισαγωγή στην Εκτίμηση Έργων Τέχνης.
 • Αντίκες: Αναγνώριση παλαιών επίπλων & διακοσμητικών τάσεων
  Ρυθμολογία από το Μπαρόκ στο Ροκοκό.
 • Ρυθμολογία από τον Νεοκλασικισμό στην Αρτ Ντεκό.
 • Φορητές εικόνες / Εισαγωγή στις Σχολές Μεταβυζαντινής Αγιογραφίας / Γενικές Αρχές Αναγνώρισης / Εκτίμηση έργων Ζωγραφικής / Είδη ζωγραφικής.
 • Εισαγωγή στην Ελληνική σύγχρονη γλυπτική / Εισαγωγή στη Λαϊκή 
  Τέχνη / Δημοπρασίες & Ελληνική αγορά έργων τέχνης / Καθορισμός
  χρηματιστηριακής αξίας.
 • Αρχαιομετρία / Πλαστογραφία.
 • Θετικές επιστήμες & έργα τέχνης / Εισαγωγή στις τεχνικές, στο εύρος & βάθος της πληροφορίας.
 • Ο ρόλος των φυσικοχημικών στην καταγραφή της ταυτότητας / αυθεντικότητας του έργου τέχνης / τεχνικές & παραδείγματα.

Διάρκεια προγράμματος 24 ώρες.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105243000, 2105249222
Από 10.00 μ.μ – 20.00 μ.μ.