Πρόγραμμα σχεδιασμού ιστοσελίδων που θα παρέχουν κείμενο, γραφικά, κίνηση αλλά και ήχο με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας κατασκευής ενός website. Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με κατασκευή ιστοσελίδων, όσους ενδιαφέρονται να αναμορφώσουν κάποιο site και να λάβουν εξειδικευμένες γνώσεις στο web-design.

  • Γνωριμία με το πρόγραμμα
  • Δημιουργία μιας ιστοδελίδας με κείμενο
  • Χρήση του παραθύρου site
  • Γραφικά και πολυμέσα σε ιστοσελίδες
  • Χρήση εντολών
  • Δημιουργία πλαισίων
  • Συλλογή δεδομένων
  • Χρήση προτύπων
  • Τελική δημιουργία
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.