Πρόγραμμα ηλεκτρονικής σχεδίασης που δίνει την δυνατότητα α) άψογου χειρισμού κειμένων β) επέμβασης και επεξεργασίας εικόνας γ) είναι μοναδικό για την δημιουργία γραφικών (σήμα, λογότυπο). Απευθύνεται σε γραφίστες, διαφημιστές, μακετίστες και σε όσους ασχολούνται με την σχεδίαση και παραγωγή εντύπων.

  • Γνωριμία με το πρόγραμμα
  • Παρουσίαση εργαλείων
  • Δημιουργία αρχείων
  • Χρήση χρωμάτων και κειμένου
  • Τελική δημιουργία
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.