Πρόγραμμα σελιδοποίησης, σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας. Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την σχεδίαση και παραγωγή εντύπων και λογοτύπων για παρουσιάσεις ή διαφημίσεις.

  • Παρουσίαση του προγράμματος
  • Βασικά εργαλεία του προγράμματος
  • Δημιουργία – Επεξεργασία αρχείων
  • Χρήση εντολών και εργαλείων
  • Τελική δημιουργία
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.