Στο σεμινάριο θα διδαχθεί ο ορισμός, το περιεχόμενο και αποστολή των δημοσίων σχέσεων, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις τακτικές διαχείρισης της εταιρικής φήμης και εικόνας, στον προγραμματισμό, τη στρατηγική και την οργάνωση των δημοσίων σχέσεων, με στόχο την απόκτηση μιας ολοκληρομένης αντίληψης, του σκοπού των λειτουργιών και των πρακτικών εφαρμογών των δημοσίων σχέσεων. Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται σε γραφεία και τμήματα δημοσίων σχέσεων, όσους έχουν άμεση σχέση με το Marketing, τις πωλήσεις την προβολή και την διαφήμιση καθώς καθώς και σε όσους θα ήθελαν να εργαστούν σαν επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων.

  • Έννοια των δημοσίων σχέσεων
  • Ιστορική εξέλιξη των δημοσίων σχέσεων
  • Οι δημόσιες σχέσεις, η επικοινωνία και τα Μ.Μ.Ε.
  • Τα υποκείμενα των δημοσίων σχέσεων
  • Η οργάνωση και ο προγραμματισμός
  • Εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων
  • Κώδικες δεοντολογίας δημοσίων σχέσεων
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.