Στο σεμινάριο διδάσκονται οι τεχνικές διόρθωσης γραπτού, ψηφιακού κειμένου με στόχο οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να διακρίνουν με ευκολία σε λίγο χρόνο τα ορθρογραφικά, συντακτικά, εκφραστικά λάθη ενός γραπτού. Απευθύνεται σε διορθωτές, επιμελητές κειμένων, γραφίστες, σελιδοποιούς, εκδότες, μεταφραστές, συγγραφείς, δημοσιογράφους, δάσκαλους, καθηγητές και στον κάθε ένα που ενδιαφέρεται να μάθει τους σωστούς τρόπους γραφής.

  • Γλωσσική επιμέλεια
  • Επιμέλεια – Διόρθωση
  • Διάφορα τεχνικά θέματα
  • Ειδικό θεματικό λεξιλόγιο
  • Τυπογραφικά σύμβολα
  • Βιβλιογραφία
  • Εφαρμογές
  • Ορθογραφία – Συνήθη λάθη
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.