Η αγιογραφία είναι ιδιαίτερος κλάδος της ζωγραφικής με αποκλειστικό θέμα την αποικόνηση ιερών προσώπων ή παραστάσεων από τη θρησκευτική θεματολογία με προκαθορισμένο τρόπο τεχνικής. Στο σεμινάριο επιδιώκεται οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώση με τις τεχνικές που εφαρμόζονται στα διάφορα είδη αγιογραφίας. Απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο εκκλησιαστικό χώρο και σε καθένα που τους αρέσει το σχέδιο και τον ενδιαφέρει η Βυζαντινή Αγιογραφία.

  • Υλικά κατασκευής
  • Ξύλινο Υπόβαθρο
  • Υπόστωμα υφάσματος
  • Υπόστρωμα προετοιμασίας
  • Μέθοδοι χρώματος
  • Χρώμα – Ζωγραφική επιφάνεια
  • Σχέδιο, Πρόσωπο, Προτομή
  • Ολόσωμη φιγούρα, καθιστή φιγούρα
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.