Όλα τα αντικείμενα έχουν ένα χρηστικό σκοπό και μια προκαθορισμένη διάρκεια ζωής, όταν εκπληρώνεται ο σκοπός, το αντικείμενο καταλαμβάνει μια θέση στην αποθήκη ή στα σκουπίδια. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στα παλιά έπιπλα και αντικείμενα αλλάζοντας το ύφος ή ακόμα και την χρήση τους. Απευθύνεται σε επαγγελματίες πολιτισμού, αλλά και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να δημιουργήσουν άλλο ύφος στα αντικείμενά τους.

  • Τεχνικές παλαίωσης με χρήση διαφορετικών υλικών και πρακτικών
  • Πατινάρις και μεταλικές πατίνες
  • Επιλογή αντικειμένων πτος παλαίωση
  • Μεταμόρφωση αντικειμένων με χρήση μιας ή περισσότερων τεχνικών παλαίωσης
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.