Το σεμινάριο βιτρίνας καλύπτει όλο το φάσμα της δημιουργίας της βιτρίνας από τη συλλογή της ιδέας ως την υλοποίησή της. Μαθαίνονται οι κατάλληλες τεχνικές που οδηγούνστην πετυχημένη οργάνωση και σύνθεση μιας βιτρίνας. Απευθύνεται σε διακοσμητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων, σχεδιαστές και σε κάθε ένα που θέλει να λάβει εξειδικευμένες γνώσεις στην διακόσμηση βιτρίνας.

  • Βασικές αρχές σύνθεσης για την μελέτη της βιτρίνας
  • Φωτισμός στη βιτρίνα
  • Υλικά και μεθοδολογία κατασκευής
  • Έρευνα αγοράς
  • Εφαρμογή και παρουσίαση βιτρίνας
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.