Τέχνη στο γυαλί από πολύ παλιά. Σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιήται το χρωματιστό ή ανάγλυφο γυαλί και μέταλλο. Μαθαίνονται οι αρχές, η σύνθεση, η κατασκευή δυσδιάστατων και τρισδιάστατων διακοσμητικών βιτρώ. Απευθύνεται σε διακοσμητές, κατασκευαστές μικροαντικειμένων, ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης, είδη δώρων, φωτιστικών και εκκλησιαστικών ειδών. Για όσους ενδιαφέρονται γενικότερα για την τέχνη του Βιτρώ.

  • Ιστορική προσέγγιση στο βιτρώ
  • Οικονομικός προυπολογισμός
  • Οργάνωση χώρου, Εξοπλισμός, Υλικά
  • Επιλογή σχεδίου
  • Επιλογή τεχνικής
  • Σύνθεση έργου
  • Κατασκευή έργου
  • Στερέωση – Στοκάρισμα
  • Καθαρισμός, γυάλισμα
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.