Το σεμινάριο εικαστικής αγωγής επικεντρώνεται κυρίως εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο, σε ένα βιωματικό τρόπο προσέγγισης. Μέσα από ποικίλες κατασκευές με τη  χρήση ετερόκλητων υλικών και πολλαπλών παραδειγμάτων, που ως στόχο έχουν την απόκτηση γνώσεων των ενδιαφερόντων πάνω στην εικαστική αγωγή των παιδιών διάφορων ηλικιών. Απευθύνεται σε παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς και γενικότερα άτομα που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών.

  • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της εικαστικής αγωγής
  • Γνωριμία με τα χρώματα και τεχνικές
  • Κατασκευές με ετερόκλητα υλικά
  • Εφαρμογή του σεμιναρίου σε πρακτικό επίπεδο
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.