Η βιβλιοδεσία είναι τέχνη που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση και προσοχή. Το μάθημα στηρίζεται σε σύντομες θεωρητικές αναδρομές στα χαρακτηριστικά των παραδόσεων βιβλιοδεσίας και σε επιδείξεις κατασκευής μοντέλων βιβλιοδεσίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αυτά. Οι σπουδαστές θα εκτελούν εν συνεχεία τις πρακτικές αυτές ώστε να κατασκευάσουν ατομικά αντίσοτιχα μοντέλα βιβλιοδεσίας. Απευθύνεται σε συντηρητές χαρτιού, εργαζόμενους σε αρχεία, βιβλιοθήκες, βιβλιοθηκονόμους κ.λ.π.

  • Δομή του βιβλίου
  • Κοπτικές βιβλιοδεσίας
  • Ξύλωμα, Καθάρισμα
  • Τέυχη, Εξώφυλλα και Ράχη
  • Εσώφυλλα, Ξάκρισμα, Πρέσα
  • Ράψιμο, Ψαροκόλλημα, Σφύρισμα
  • Κόψιμο πινακίδων, Τέλα, Κεφαλάρια
  • Νεύρα και πινακίδες
  • Ντύσιμο, Πρέσα
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.