Η τέχνη του ξυλόγλυπτου ξεκίνησε από την στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να διαμορφώνει το ξύλο για να το χρησιποιήσει σαν εργαλείο. Παρακολουθόντας το σεμινάριο ο σπουδαστής αποκτά γνώση του ξύλου, όπου στην πορεία και αποκτώντας εμπειρία, μπορεί να εργαστεί στον τομέα του ξυλόγλυπτου. Μελετόνται τα ξύλα,ο διαχωρισμός, οι ιδιαιτερότητες, η τέχνη της ξυλογλυπτικής εως την τελική μορφή.

  • Κατηγορίες Ξύλων
  • Εργαλεία
  • Τα σκαρπέλα
  • Επιλογή σχεδίου
  • Μεταφορά σχεδίου στο ξύλο
  • Τεχνική της ξυλογλυπτικής
  • Δημιουργία ανάγλυφης παραστατικότητας
  • Γυαλοχάρτισμα
  • Βερνίκωμα
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.