Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης και της λογιστικής, προσδιορισμός, εμφάνιση οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, βασικές μορφές εταιρειών. Σκοπός είναι να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι τις γενικές αρχές της λογιστικής. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές οικονομικών σχολών, εργαζόμενους σε λογιστήρια, λογιστές φοροτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες και κάθε ένα που ενδιαφέρεται για την λογιστική.

  • Βασικές λογιστικές αρχές
  • Λογαριασμοί (άνοιγμα-κλείσιμο-διαχείριση)
  • Λογιστικά βιβλία και στοιχεία
  • Έννοια και λειτουργία λογαριασμών Ε.Λ.Π.
  • Αποτίμηση περουσιακών στοιχείων
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.