Ανάλυση και ερμηνεία άρθρων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων/Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών όπως ισχύει κάθε φορά (σήμερα) με τις τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές οικονομικών σχολών, εργαζόμενους σε λογιστήρια, λογιστές, φοροτεχνικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και σε κάθε ένα που ενδιαφέρεται για την λογιστική.

  • Μεταβολές στον Κ.Β.Σ./Κ.Φ.Α.Σ.
  • Ανάλυση και ερμηνεία άρθρων
  • Υποδείγματα Φορογικών εντύπων
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.