Λογιστικές εφαρμογές με την χρήση Η/Υ. Ανάλυση και εφαρμογή του Ε.Λ.Π. (Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) για όλες τις κατηγορίες βιβλιών από την ίδρυση εταιρείας εως το κλείσιμο Ισολογισμού. Σκοπός είναι η εκμάθηση ενός συγκεκριμένου και ευρείας χρήσης λογιστικού πακέτου. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές οικονομικών σχολών, εργαζόμενους σε λογιστήρια, λογιστές, φοροτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες και σε κάθε ένα που ενδιαφέρεται για την λογιστική.

  • Εκμάθηση Λογαριασμών Ε.Λ.Π.
  • Εκμάθηση λογισιτκού πακέτου μισθοδοσίας
  • Εκμάθηση λογιστικού πακέτου διαχείρησης αποθήκης
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.