Κατανόηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ανάλυση και ερμηνεία του Φ.Π.Α. όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές οικονομικών σχολών, εργαζόμενους σε λογιστήρια, λογιστές, φοροτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες και σε κάθε ένα που ενδιαφέρεται για την λογιστική.

  • Εισαγωγή στην έννοια του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
  • Υποδείγματα δηλώσεων Φ.Π.Α. για όλες τις κατηγορίες Βιβλίων
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.