Διαχείρηση βάσεων δεδομένων, με στόχο να μάθει ο εκπαιδευόμενος να αξιοποιεί τις διάφορες πληροφορίες και να διατηρεί τα δεδομένα στον υπολογιστή ήνα τα δημοσιεύει στο Web. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές, στελέχη γραμματείας, εργαζόμενους που είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ και στον κάθε ένα που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιεί με ευκολία Η/Υ.

  • Ανάπτυξη πινακίων, ερωτημάτων
  • Χρήση, μορφοποίηση φορμών
  • Παραγωγή συγκεντρωτικών εκθέσεων
  • Μετασχηματισμός των δεδομένων
  • Χρήση Μακροεντολών
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.