Εκμάθηση προγράμματος λογιστικών φύλλων με σκοπό να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος τις βασικές λειτουργίες, να μπορεί να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται δεδομένα και να δημιουργέι γραφήματα. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές, στελέχη γραμματείας, εργαζόμενους που είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ, ελεύθερους επαγγελματίες και στον κάθε ένα που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιεί με ευκολία Η/Υ.

  • Μεγιστοποίηση απόδοσης δεδομένων με τα λιγότερα Data
  • Χρήση προχωρημένων Συναρτήσεων
  • Παραγωγή Γραφημάτων
  • Κατασκευή φορμών για επαγγελματική χρήση
  • Χρήση πολλαπλών φύλλων εργασίας
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.