Εκμάθηση προγράμματος παρουσιάσεων με στόχο να μάθει ο εκπαιδευόμενος τη σχεδίαση παρουσιάσεων με κείμενο, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές, καθηγητές, δασκάλους, διαφημιστές, στελέχη γραμματείας, εργαζόμενους που είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ, ελεύθερους επαγγελματίες και στον κάθε ένα που ενδιαφέρεται να χρησιμοποεί με ευκολία Η/Υ.

  • Κατασκευή διαφανειών πολλαπλών επιπέδων
  • Σχεδιασμός φόρμας μέσα σε κάθε διαφάνεια
  • Animation – Mutimedia χρήση και εφαρμογή
  • Τρόπος παρουσίασης και παραγωγής αρχείων
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.