Κατανόηση της βασικής λειτουργίας και των βασικών εντολών του λειτουργικού συστήματος Windows. Με στόχο να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να χειρίζεται με ευκολία τις διάφορες εφαρμογές και εικονίδια τους συστήματος, να γνωρίζει τη χρήση εντολών δημιουργίας, μετακίνησης-αντιγραφής-διαγραφής φακέλων και αρχείων. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές, στελέχη γραμματείας, εργαζόμενους που είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ, ελεύθερους επαγγελματίες και στον κάθε ένα που ενδιαφέρεται να χειρίζεται με ευκολία τον Η/Υ.

  • Εκμάθηση Setup – Installation Drivers
  • Αλλαγές παραμέτρων και μορφοποίηση των Menu
  • Ρυθμίσεις και κατανόηση του Λειτουργικού Συστήματος
  • Ανάλυση των βασικών τεχνικών επιλογών
  • Περιγραφή περιφερειακών που συνεργάζονται με το Λειτουργικό σύστημα
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.