Δυνατότητα επεξεργασίας και διαμόρφωσης κειμένων, με στόχο να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να επεξεργάζεται, να διαχειρίζεται ένα έγγραφο και να μορφοποιεί το κείμενο. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές, συγγραφείς, κειμενογράφους, στελέχη γραμματείας, εργαζόμενους που είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ, ελεύθερους επαγγελματίες και στον κάθε ένα που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιεί με ευκολία Η/Υ.

  • Ανάλυση παραγωγικών τεχνικών πληκτρολόγησης κειμένων
  • Αυτοματισμοί σε επίπεδα φόρμας πινάκων και επιστολών αλληλογραφίας
  • Πολλαπλα αρχεία ταυτόχρονης χρήσης με κοινά στοιχεία σε επιλογή Index
  • Δημιουργία ολόκληρου <<Σαλονιού>> δυνατοτήτων
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.