Πολλές φορές παρατηρούνται φθορές στα διάφορα έργα τέχνης λόγω ακατάλληλων μεθόδων φύλαξης. Στο μάθημα θα μελετηθούν οι εργασίες, οι τρόποι έκθεσης και ταξινόμησης των μουσειακών αντικειμένων με σκοπό την καλύτερη και ασφαλέστερη διατήρησή τους. Απευθύνεται σε Μουσειολόγους, Αρχαιολόγους, Συντηρητές καθώς και όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη γενικότερα.

  • Περιβαλλοντικοί παράμετροι
  • Φθορές που επιφέρουν στα αντικείμενα
  • Μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων
  • Ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών των χώρων τέχνης
  • Έκθεση ζωγραφικών έργων
  • Στήριξη αντικειμένων
  • Αποθήκευση αντικειμένων
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.