Η Επιστήμη της Μουσειολογίας πρόκειται για μια ολοκληρωμένη επιστήμη με θεωρητικές, μεθοδολογικές, ερευνητικές και πρακτικές κατευθύνσεις. Στόχος του προγράμματος είναι να παράγει τις βασικές όψεις της επιστήμης της μουσειολογίας, να προετοιμάσει, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στα αντικείμενα που μελετά και διαχειρίζεται η μουσειολογία. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής θα έχει την δυνατότητα να διαπιστώσει, να ελέγχει τις διαχειριστικές λειτουργίες στην οργάνωση των μουσείων. Απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο και εξωτερικό συνεργάτη μουσειακών οργανισμών, σε συλλέκτες, σε ενδιαφερόμενους για την πολιτισμική σημασία του Μουσείου, εκπαιδευτικούς για την ενίσχυση των γνώσεών τους σε μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, εργαζόμενους στον τομέα του Τουρισμού προκειμένου να αναδείξουν τις δυνατότητες των μουσείων στον Τουρισμό.

  • Επιστήμη της Μουσειολογίας
  • Πορεία και ερμηνεία μουσεικών συλλογών
  • Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς και το νομικό καθεστώς
  • Μορφές προώθησης στα μουσεία
  • Κοινωνικό περιβάλλον και οι επισκέπτες
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.