Η μουσειοπαιδαγωγική αποτελεί τον επίσημο εκπαιδευτικό χαρακτήρα που διαμορφώνεται στα μουσεία. Το πρόγραμμα σκοπεύει να προσαρμόσει τις μουσεικές γνώσεις, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται με την μουσειοπαιδαγωγική, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, θεατρολόγους, ηθοποιούς, ιστορικούς και σε όσους αναλαμβάνουν μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις.

  • Σχέσεις εκπαίδευσης και μουσείου
  • Μεθοδολογία και πρακτικές στην εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων
  • Σχολεία και μουσεία
  • Προγράμματα για ομάδες Α.με.Α.
  • Προγράμματα για κοινωνικές ομάδες
  • Σχεδιασμός προγραμμάτων
  • Εργαστηριακή άσκηση
  • Παρουσίαση και αξιολόγηση προγραμμάτων
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.