Ο πολιτισμός αποτελεί για την χώρα μας ένα θεμελιώδες κεφάλαιο και συγχρόνως ένα σημαντικό τουριστικό προϊόν. Το σεμινάριο έχει σαν στόχο την επιμόρφωση σε ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας. Απευθύνεται σε όσους εργάζονται σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί, θέατρα και σε άλλους πολιτστικούς φορείς και οργανισμούς.

  • Εισαγωγή στον πολιτισμό
  • Ο ρόλος των μνημείων
  • Προστασία των μνημείων στην χώρα μας και στην ευρωπαϊκή ένωση
  • Ελληνικοί και διεθνείς πολιτιστικοί φορείς – οργανισμοί
  • Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός
  • Επίσκεψη σε πολιτιστικούς οργανισμούς
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.