Τι εννούμε με τον όρο εκτίμηση έργων τέχνης; Πως και πότε αποκτά (υπερ) αξία ένα έργο τέχνης και πολλές φορές, πωλείται σε υπερβολικά υψηλή τιμή από οίκους δημοπρασιών; Προκειμένου να κατανοήσουμε το σύνθετο αυτό φαινόμενο, θα διερευνήσουμε όλες τις επιστημονικές, αισθητικές αλλά και οικονομικές παραμέτρους που το αφορούν αξιοποιώντας παραδείγματα από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οίκους δημοπρασιών. Επιδίωξή μας είναι, με τη λήξη του σεμιναρίου, οι σπουδαστες να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις αλλά και εξοικίωση με το φαινόμενο της εκτίμησης έργων τέχνης. Απευθύνεται σε συντηρητές, μουσειολόγους, συλλέκτες έργων τέχνης, ιδιοκτήτες γκαλερί και σε όσους ασχολούνται με την τέχνη γενικότερα.

  • Εισαγωγή στην εκτίμηση
  • Ρυθμολογία
  • Φορητές εικόνες
  • Εκτίμηση έργων ζωγραφικής
  • Εισαγωγή στην ελληνική σύγχρονη γλυπτική
  • Δημοπρασίες και ελληνική αγορά έργων τέχνης
  • Πλαστογραφία
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.