Η Ιστορία της Τέχνης αποτελεί μια θεώρηση της τέχνης στην ιστορική της εξέλιξη. Αντείμενό της αποτελούν οι καλλιτεχνικές μαρτυρίες του παρελθόντος οι οποίες αντιμετωπίζονται ως φορείς ιδεών, αρχών και αξιών ενός συγκεκριμένου κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος. Στόχος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις αισθητικές αξίες της κάθε εποχής και τα βασικά καλλιτεχνικά κινήματα και ρέυματα. Απευθύνεται σε συντηρητές, αρχαιολόγους, όσους απασχολούνται σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί κ.λ.π.

  • Αρχαία Ελληνική τέχνη
  • Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός
  • Πολιτισμός της Θήρας
  • Μυκηναϊκός Πολιτισμός
  • Κλασσική τέχνη
  • Ελληνιστική τέχνη
  • Βυζαντινή τέχνη
  • Αρχιτεκτονική ζωγραφική
  • Υστεροβυζαντινή τέχνη
  • Αρχιτεκτονική ζωγραική γλυπτική
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.