ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ Ελένη Κουλουμπή, BSc, MSc, PhD – Μαντώ Παναγοπούλου BSc,MSc

ΘΕΜΑ: Αρχαιολογία & Συντήρηση

ΣΚΟΠΟΣ: Ο αρχαιολόγος είναι αυτός που φέρνει στο φως ένα εύρημα από το απώτατο παρελθόν. Είναι αυτός που ενώνει τα κομμάτια της ιστορίας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την ανθρώπινη εξέλιξη. Όταν ένα αντικείμενο έρχεται στο φως, είναι τόσο εύθραυστο που η πληροφορία που φέρει πάνω του μπορεί να χαθεί με το φύσημα του ανέμου. Εκεί χρειάζεται η κατανόηση και ο σεβασμός στον χειρισμό από τον αρχαιολόγο, αλλά και η άμεση συμβολή του συντηρητή. Δεν είναι λίγες οι φορές που το πάθος της ανακάλυψης έχει παρασύρει σημαντικά ευρήματα και τα έχει οδηγήσει ξανά στο σκοτάδι.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές αρχαιολογίας αλλά και επαγγελματίες αρχαιολόγους. Έχει ως σκοπό την εισαγωγή τους στον κόσμο της συντήρησης και την εκπαίδευσή τους στα πρώτα σωστικά μέτρα ενός ευρήματος, προκειμένου να κατανοήσουν τους μηχανισμούς φθοράς, γήρανσης αλλά και κυρίως αποκατάστασης.

  • Η θεωρία της συντήρησης
  • Νομοθεσία και χάρτες & κώδικας δεοντολογίας
  • Παράγοντες Φθοράς Έργων Τέχνης & αρχαιολογικών ευρημάτων: Φθορές και αίτια φθορών: εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες φθοράς (γήρανση υλικών κατασκευής, περιβαλλοντικοί παράμετροι, βιολογική προσβολή, ανθρώπινος παράγοντας)
  • Προληπτική & Επεμβατική Συντήρηση: Ορισμός και χαρακτηριστικά
  • Εισαγωγή στη συντήρηση ανόργανων αρχαιολογικών υλικών
  • Εισαγωγή στη συντήρηση οργανικών αρχαιολογικών υλικών
  • Πρώτα σωστικά μέτρα
  • Μεταφορά, Αποθήκευση
Απευθύνεται σε φοιτητές αρχαιολογίας και επαγγελματίες αρχαιολόγους
40 ώρες (τρίωρα)