Τα έργα τέχνης (πίνακες, εικόνες, χαρτί, ύφασμα κ.α) αλλά και κάθε αντικείμενο καλλιτεχνικής και ιστορικής αξία αποτελούν τον θησαυρό της πολιτιστικής μας ιστορίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία και τον ρόλο της συντήρησης και της προληπτικής συντήρησης των οργανικών έργων τέχνης (πίνακες, εικόνες, υφάσματα κ.α.), τα αίτια φθορών τους και την σωστή αποθήκευση και έκθεση τους.

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος συνοδεύεται από πρακτικά εργαστήρια στα οποία ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τρόπους αποθήκευσης και έκθεσης έργων τέχνης με την χρησιμοποίηση κατάλληλων υλικών και μεθόδων βάση των σημερινών προδιαγραφών. Επιπλέον, αποκτά μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη σημασία της οργάνωσης εκθέσεων, της σωστής καταγραφής, αποθήκευσης και έκθεσης των μουσειακών αντικειμένων.

Το μάθημα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία προληπτικής συντήρησης, μιας και η πρόληψη είναι πάντοτε καλύτερη από την ‘θεραπεία’. Ο σπουδαστής μαθαίνει να αναγνωρίζει τα αίτια των φθορών σε ένα έργο τέχνης και να τις προλαμβάνει.

Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να φέρουν και δικά τους έργα τέχνης, προκειμένου να συζητηθούν μεμονωμένες περιπτώσεις φθορών και διατήρησής των. Το μάθημα ολοκληρώνεται με ξενάγηση σε Αθηναϊκό Μουσείο.

• Προληπτική Συντήρηση (Διαφορές μεταξύ Συντήρησης & Αποκατάστασης)
• Παράγοντες Φθοράς Έργων Τέχνης
• Περιβαλλοντικοί παράμετροι (σχετική υγρασία, θερμοκρασία, ακτινοβολία)
• Ατμοσφαιρικοί ρύποι
• Έντομα & μύκητες: Προβλήματα και λύσεις
• Υλικά προθηκών και έκθεσης: Προβλήματα και λύσεις
• Ειδικές μελέτες (case studies Άγιο Όρος, Πάτμος κ.α.)