Το γυαλί είναι εξαιρετικά ευπαθές υλικό που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ικανότητα στην συντήρησή του. Οι σπουδαστές θα διδαχθούν τις τεχνικές κατασκευής του γυαλιού, την φθορά του γυαλιού, τις μεθόδους συντήρησης, καθαρισμού και τελικής αποκατάστασης. Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, με στόχο να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές συντήρησης πάνω σε γυάλινα αντικείμενα. Απευθύνεται σε συντηρητές, αρχαιολόγους, ιστορικούς, όσους εργάζονται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη γενικότερα και κάθε εργαζόμενο ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του λαμβάνοντας εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην συντήρηση γυαλιού.

  • Τεχνολογία κατασκευής γυαλιού
  • Φθορά του γυαλιού
  • Συντήρηση του γυαλιού
  • Στερέωση του γυαλιού
  • Συγκόλληση του γυαλιού
  • Συμπλήρωση του γυαλιού
  • Αισθητική αποκατάσταση
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.