Οι Ελαιογραφίες είναι έργα τέχνης και για να διατηρηθεί η ομορφιά τους στο πέρασμα του χρόνου χρειάζονται τεχνικές συντήρησης. Στα πλαίσια του σσεμιναρίου οι σπουδαστές θα διδαχθούν τα αίτια φθορών, τον καθαρισμό, την στερέωση, το φοδράρισμα σε νέο υπόστρωμα και την αισθητική αποκατάσταση της Ελαιογραφίας. Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα με σκοπό να μπορούν οι σπουδαστές να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές συντήρησης στις Ελαιογραφίες. Απευθύνεται σε συντηρητές, αρχαιολόγους, ιστορικούς, όσους εργάζονται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη γενικότερα και κάθε εργαζόμενο ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του λαμβάνοντας εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην συντήρηση ελαιογραφίας. Επιπλέον, σε ζωγράφους, συλλέκτες πινάκων ζωγραφικής, εργαζόμενους σε πινακοθήκες και ιδιοκτήτες γκαλλερί.

  • Ιστορική αναδρομή ζωγραφικής με ύφασμα
  • Υλικά κατασκευής
  • Αίτια φθορών ελαιογραφίας
  • Συντήρηση ελαιογραφίας
  • Καθαρισμός
  • Στερέωση
  • Φοδράρισμα σε νέο υπόστρωμα
  • Αισθητική αποκατάσταση
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.