Η τεχνική της κατασκευής ενός ψηφιδωτού χάνεται μέσα στο χρόνο και τους πολιτισμούς. Στο σεμινάριο θα μελετηθούν τα αίτια φθοράς του ψηφιδωτού, η προληπτική συντήρηση, οι τρόποι καθαρισμού και η στερέωση. Θα διδαχθεί η τέχνη της ψηφοθέτησης και της τελικής τοποθέτησης ενός ψηφιδωτού. Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν συντηρητές, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, άτομα που ενδιαφέρονται για την τέχνη γενικότερα και κάθε ένας που θέλει να λάβει εξειδικευμένες γνώσεις στη τέχνη του ψηφιδωτού.

  • Ορισμός ψηφιδωτού και τα είδη αυτού
  • Τεχνικές κατασκευής και υλικά
  • Αίτια φθοράς ψηφιδωτού
  • Στερέωση ψηφιδωτού
  • Συμπλήρωση
  • Αισθητική αποκατάσταση ενος ψηφιδωτού
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.