Τα αντικέιμενα από πηλό αποτελούν το πιο συχνό αντικέιμενο συντήρησης καθώς η παραγωγή τους ξεκινά από την προϊστορία και συνεχίζεται αδυάλειπτα εως και τις μέρες μας. Στα πλαίσια του σεμιναρίου, οι σπουδαστές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές συντήρησης κεραμικών ευρημάτων από ανασκαφές αλλά και σύγχρονων αντικειμένων. Θα μάθουν δηλαδή να πλένουν, να συγκολλούν, να αφαιρούν τα προϊόντα διάβρωσης, να ενισχύουν τα αντικείμενα και όπου είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν τα χαμένα τμήματα και να κάνουν αισθητική αποκατάσταση. Απευθύνεται σε συντηρητές, αρχαιολόγους, ιστορικούς, όσους εργάζονται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη γενικότερα και κάθε εργαζόμενο ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του λαμβάνοντας εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην συντήρηση κεραμικών.

  • Τεχνολογία κατασκευής των κεραμικών
  • Διάβρωση των κεραμικών
  • Συντήρηση των κεραμικών
  • Στερέωση της επιφάνειας των κεραμικών
  • Συγκόλληση των κομματιών των κεραμικών
  • Συμπλήρωση των κεραμικών
  • Αισθητική αποκατάσταση των κεραμικών
  • Έκθεση – Αποθήκευση των κεραμικών αντικειμένων
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.