Στα πλαίσια αυτού του σεμιναρίου οι σπουδαστές καταρτίζονται στη τεχνολογία κατασκευής, τη διάβρωση και την συντήρηση τεχνουργημάτων, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από χαλκό, σίδηρο, ασήμι, χρυσό, μόλυβδο και κασσίτερο. Επίσης, διδάσκονται πως αφαιρούνταιαυτά τα τόσο ευαίσθητα υλικά που μπορούν να τα διατηρήσουν σε βάθος χρόνου. Το σεμινάριο περιλαμβάνει εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα με σκοπό να μάθουν οι σπουδαστές τις βασικές αρχές συντήρησης μετάλλων. Απευθύνεται σε συντηρητές, αρχαιολόγους, ιστορικούς, όσους εργάζονται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη γενικότερα και κάθε εργαζόμενο ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του λαμβάνοντας εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στη συντήρηση μετάλλων.

  • Τεχνολογία του υλικού
  • Ιστορία της μεταλλουργίας
  • Διάβρωση του μετάλλου
  • Συντήρηση των μετάλλων
  • Συντήρηση
  • Στερέωση των μετάλλων
  • Συμπλήρωση των μετάλλων
  • Αισθητική αποκτάσταση
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.