Το ξύλο είναι η καλύτερη πρώτη ύλη που διέθετε και ίσως διαθέτει ο άνθρωπος, από τότε που εμφανίστηκε στη γη και μέχρι σήμερα. Στα πλαίσια του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα διδαχθούν την τεχνολογία του ξύλου, τα αίτια φθοράς, τον καθαρισμό, την στερέωση και την αισθητική αποκατάστασή του. Το σεμινάριο περιλαμβάνει εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα. Σκοπός υ σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι την ικανότητα εφαρμογής τεχνικών συντήρησης στο ξύλο – ξυλόγλυπτο. Απευθύνεται σε συντηρητές, αρχαιολόγους, ιστορικούς, όσους εργάζονται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη γενικότερα και κάθε εργαζόμενο ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του λαμβάνοντας εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην συντήρηση ξύλου – ξυλόγλυπτου.

  • Ιστορική αναδρομή και τεχνολογία ξύλου
  • Αίτια φθοράς ξύλου
  • Βιολογικός-Φυσιοχημικός-Ανθρώπινος παράγοντας
  • Καθαρισμός του ξύλου
  • Στερέωση του ξύλου
  • Συμπλήρωση και αισθητική αποκατάσταση
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.