Τα οργανικά υλικά (αρχαιολογικά) περιλαμβάνουν τα αντικείμενα που πρέρχονται από το ζωϊκοό (δέρμα, οστά, ελεφαντόδοντο, κέρατα, δόντια, φτερά) και φυτικό κόσμο. Η συντήρησή τους αφορά στη σωστική επέμβαση μέσα στην ανασκαφή, στη διάσωση, στη μεταφορά στο εργαστήριο, στη στερέωση, στον καθαρισμό, στην ανασύνθεση και συγκόλληση θραυσμάτων, στην αισθητική αποκατάσταση και στην προετοιμασία για έκθεσή τους στι μουσείο. Απευθύνεται σε συντηρητές, αρχαιολόγους, ιστορικούς, όσους εργάζονται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη γενικότερα και κάθε εργαζόμενο ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του λαμβάνοντας εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στη συντήρηση οργανικών υλικών.

  • Είδη οργανικών υλικών
  • Διαφοροποίηση μεταξύ των ειδών
  • Χρήσεις και επεξεργασία των υλικών αυτών από τον άνθρωπο
  • Παράγοντες φθοράς
  • Καθαρισμός – Ανάταξη
  • Εφαρμογές συντήρησης
  • Αίτια φθοράς
  • Μέθοδος συντήρησης
  • Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.