Τα διάφορα μαρμάρινα μνημεία αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το πέρασμα του χρόνου δημιουργεί φθορές και αλλοιώσεις στα συστατικά τους. Στο σεμινάριο συντήρησης Πέτρας θα μελετηθούν τα αίτια φθοράς, οι μηχανικοί μέθοδοι καθαρισμού, οι τρόποι προστασίας και τέλος η αισθητική αποκατάσταση των αντικειμένων. Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα με σκοπό να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές συντήρησης πάνω σε μαρμάρινα ή πέτρινα αντικείμενα. Απευθύνεται σε συντηρητές, αρχαιολόγους , όσους εργάζονται σε μουσεία ή εφορίες αρχαιοτήτων και σε κάθε ένα που θέλει να λάβει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στη συντήρηση πέτρας.

  • Είδη πέτρας
  • Αίτια φθοράς
  • Συντήρηση πέτρας
  • Μηχανικές, χημικές μέθοδοι καθαρισμού
  • Στερέωση της πέτρας
  • Συγκόλληση της πέτρας
  • Σύνδεση τεμαχίων
  • Συμπλήρωση
  • Αισθητική αποκατάσταση
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.