Οι τοιχογραφίες ιερών ναών, αρχαίων και παραδοσιακών οικισμών, νεοκλασικών κτιρίων κ.λ.π. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτισικής μας κληρονομιάς. Οι σπουδαστές θα διδαχθούν τις τεχνικές κατασκευής, τα αίτια φθοράς, τα στάδια συντήρησης, αποτοίχισης και αισθητικής αποκατάστασης των τοιχογραφιών. Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα με σκοπό να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι την ικανότητα εφαρμογής τεχνικών συντήρησης στην τοιχογραφία. Απευθύνεται σε συντηρητές, αρχαιολόγους, ιστορικούς, όσους εργάζονται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη γενικότερα και κάθε εργαζόμενο ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του λαμβάνοντας εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην συντήρηση τοιχογραφίας.

  • Κατασκευές και υλικά τοιχογραφιών
  • Κονίαμα
  • Φθορές και αίτια φθορών της τοιχογραφίας
  • Στάδια συντήρησης των τοιχογραφιών
  • Τρόποι αποτοίχισης
  • Τοποθέτηση σε νέο υπόστρωμα
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.