Τα μαθήματα συντήρησης υφάσματος ασχολούνται με την συντήρηση αντικειμένων είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει φτιαγμένων από ύφασμα, όπως κεντήματα, υφαντά, σημαίες, κουστούμια και αξεσουάρ (π.χ. ομπρέλες, υποδήματα), ιερατικά άμφια και έπιπλα. Ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά μαθήματα στην αναγνώριση ινών και υφάνσεων με τη χρήση μεγενθυντικών φακών, στερεομικροσκοπίου, την εφύγρανση υφασμάτων, τον καθαρισμό, την στερέωση με ράψιμο χρησιμοποιώντας βελονιές και μικροεργαλεία. Απευθύνεται σε συντηρητές με ειδίκευση στο ύφασμα, σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, όσους εργάζονται σε Μουσεία, Αρχαιολκούς χώρους ή άλλους Πολιτιστικούς Φορείς με αντίστοιχες συλλογές και στον κάθε ένα που θέλει να λάβει εξειδικευμένες γνώσεις στην συντήρηση Υφάσματος.

  • Ιστορική αναδρομή και τεχνολογία υλικού
  • Τρόπος κατασκευής και δομή υφάσματος
  • Προκαταρτικές εργασίες συντήρησης
  • Παλιότερες επεμβάσεις
  • Εργασίες συντήρησης
  • Αποστείρωση και προφύλαξη από τον σκώρο
  • Ενίσχυση των υφασμάτων
  • Τρόπος αποθήκευσης των υφασμάτων
  • Προστασία εκτεθειμένων υφασμάτων
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.