Οι φορητές εικόνες αποτελούν αντικείμενα λατρείας και έργα τέχνης παράλληλα. Η τεχνική, τα υλικά κατασκευής μιας εικόνας, τα αίτια φθοράς και αλλοιώσεων, οι παρεμβάσεις, ο καθαρισμός και η τελική αποκατάσταση του έργου είναιθέματα που θα αναλυθούν στα μαθήματα συντήρησης φορητής εικόνας. Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την ικανότητα εφαρμογής τεχνικών συντήρησης. Απευθύνεται σε συντηρητές, αγιογράφους, αρχαιολόγους, ιστορικούς, όσους εργάζονται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη γενικότερα και κάθε εργαζόμενο ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του λαμβάνοντας εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην συντήρηση φορητής εικόνας.

  • Ιστορική αναδρομή – Υλικά κατασκευής
  • Περιβαλλοντικοί – Βιολογικοί Παράγοντες
  • Παιλαιότερες και νεότερες παρεμβάσεις
  • Προληπτική συντήρηση
  • Συντήρηση υποστρώματος – Απολύμανση – Στερέωση – Συμπλήρωση
  • Στερέωση της Ζωγραφικής
  • Καθαρισμός του αλλιωμένου βερνικιού
  • Αισθητική αποκατάσταση του έργου
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.