Τα μαθήματα που γίνονται αφορούν την συντήρηση χάρτινου υλικού. Καλύπτουν βασικά θεωρητικά και πρακτικά θέματα, στην ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του χαρτιού, στην κατασκευή και τα αίτια καταστορφής, καθώς και στην συντήρηση και τελική αποκατάσταση. Στο τέλος του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα έχουν λάβει βασικές γνώσεις συντήρησης χαρτιού. Απευθύνεται σε ιστορικούς, αρχαιολόγους, συντηρητές, εργαζόμενους σε αρχεία και πινακοθήκες που έχουν συλλογές χάρτινου υλικού, βιβλιοθήκες, βιβλιοθηκονόμους αρχειονόμους και στον καθένα που θέλει να λάβει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην συντήρηση χαρτιού.

  • Ιστορία, κατασκευή και υλικά του χαρτιού
  • Αίτια φθοράς και καταστροφής
  • Συντήρηση του χαρτιού
  • Προληπτική συντήρηση
  • Τρόποι αποθήκευσης, φύλαξης και έκθεσης αντικειμένων
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.