Η αισθητική αποκατάσταση ενός έργου τέχνης αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της συντήρησης. Πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τον κώδικα ηθικής που υπαγορεύει την αποκατάσταση των έργων τέχνης με υλικά αντιστρεπτά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προσβάλλει την ακεραιτότητά του. Η κατανόηση των βασικών αρχών του σχεδίου και του χρώματος είναι απαραίτητα για την τελική συντήρηση ενός έργου. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μελέτη των βασικών αρχών που διέπουν την αισθητική αποκατάσταση, την μελέτη της χρωματολογίας και την εξάσκηση των διάφορν τεχνικών αισθητικής αποκατάστασης. Απευθύνεται σε συντηρητές έργων τέχνης και έργων ζωγραφικής, σε ιστορικούς τέχνης, αρχαιολόγους καθώς και σε όσους η γνώση και κατανόηση των τεχνικών και αρχών του σταδίου αυτού, θα τους βοηθήσει να λάβουν τις σωστές, ως προς το αντικείμενο αποφάσεις.

  • Βασικές αρχές χρήσης χρώματος
  • Τεχνολογία υλικών
  • Εξάσκηση χρωμάτων
  • Έργο τέχνης, Πολιτιστική κληρονομιά – Έννοιες και θεωρήσεις
  • Βασικές αρχές αισθητικής αποκατάστασης
  • Τύποι αισθητικής αποκατάστασης
  • Αισθητική αποκατάσταση ανα υλικό
  • Έργα τέχνης, Έργα ζωγραφικής, Αρχαιολογία, Υλικά
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.