Στο σεμινάριο Αρχαιολογικού Σχεδίου διάρκειας δύο διδακτικών εξαμήνων, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να κατανοεί αλλά και να σχεδιάζει ο ίδιος σχετικά σχέδια (κατόψεις, τομεές, όψεις, αξονομετρικά).

Στο Α’ Εξάμηνο θα διδάσκονται οι βασικές αρχές του Γραμμικού σχεδιασμού μαζί με κάποια γεωμετρία η οποία είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό. Ο κύκλος αυτός μαθημάτων θα είναι παρόμοιος με αυτόν του Γραμμικού Σχεδίου, έχωντας στα πρώτα μαθήματα κάποιες γραμμικές ασκήσεις και στην συνέχεια θέματα προσαρμοσμένα στο αντικείμενο του μαθήματος.

Στο Β’ Εξάμηνο οι μαθητές θα διδάσκονται τις αρχές και τις μεθόδους αποτυπώσεων αντικειμένων. Έως τα μέσα του εξαμήνου οι ασκήσεις θα περιλαμβάνουν αποτυπώσεις κεραμικών αντικειμένων (αγγείων, ακροκέραμο, κτλ.) και ψηφιδωτού, ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθεί επίσκεψη σε αρχαιολογικό χώρο για αποτύπωση in situ, κατά την οποία θα ληφθούν οι απαραίτητες μετρήσεις-φωτογραφίεςκαι στη συνέχεια θα εκπονηθεί η μελέτη στα σχεδιαστήρια της Σχολής.

Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.