Γραμμικό Σχέδιο μπορεί να παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται να προετοιμαστεί για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε Α.Ε.Ι. , Α.Τ.Ε.Ι ή για την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών καθώς και για τη συμμετοχή σε Κατατακτήριες εξετάσεις, ή όποιος απλά ενδιαφέρεται να κάνει μια εισαγωγή στον κόσμο του σχεδίου.

Στα μαθήματα Γραμμικού Σχεδίου μαθαίνουμε την αποτύπωση σχεδίου με απόλυτα καθορισμένες δομές και συμβολισμούς. Χρησιμοποιούμε πρακτικές ασκήσεις με σκοπό την εξοικείωση με το σχέδιο, τα υλικά, τα όργανα σχεδίασης, την σχεδιαστική γλώσσα και ορολογία.

  • Γνωριμία με τα σχεδιαστικά εργαλεία, Αξιολόγηση Σχεδίου, Τοποθέτηση Θέματος
  • Πάχη γραμμών, Διαδικασία σχεδίασης
  • Γεωμετρικές κατασκευές, (Διχοτόμηση γωνίας, Σχεδιασμός μεσοκαθέτου, Ένωση πλευρών γωνίας με τόξο, Εύρεση κέντρου κυκλικού τόξου)
  • Εισαγωγή στο διαβήτη
  • Εισαγωγή στο μελάνι , Ραπιτογράφοι
  • Γεωμετρικές κατασκευές (Σχεδιασμός εγγράψιμων πολυγώνων)
  • Γράμματα (Υπόλοιπες γραμματοσειρές, αριθμοί, διπλού πάχους γραμματοσειρά), Γεωμετρία (Χρυσή τομή, Σπείρα του Αρχιμήδη)
  • Ανάλυση δεδομένου μοτίβου σε κάναβο
Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα δίδονται δωρεάν σημειώσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άρτια ογρανωμένο εργαστήριο με αναλώσιμα υλικά που παρέχονται δωρεάν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΕΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται, όπου χρειάζεται, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν σχτική βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία (θέμα, διάρκεια, ώρες θεωρίας, ώρες πρακτικής κ.α.). Η βεβαίωση έχει το κύρος και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΕΤΡΑ και είναι πολύτιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.