Ο σπουδαστής εξασκεί την οπτική του αντίληψη μέσω της παρατήρησης του όγκου, του σχήματος καθώς και της σχέσης φωτός και σκιάς. Μπορεί να εξασκηθεί σε σπουδές εκ του φυσικού με την καθοδήγηση και εποπτεία του υπεύθυνου καθηγητή με στόχο την βελτίωση και ανάδειξη των δυνατοτήτων του καθώς και την ανάπτυξη  προσωπικού ύφους. Στόχος των μαθημάτων είναι η ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών και να δύναται ο σπουδαστής να οργανώνει σχεδιαστικά σε μια κόλλα χαρτί αυτό που παρατηρεί.

• Συνθέσεις
• Βιβλιοθήκη
• Μολύβια HB,B,2B,4B,6B
• Κοπίδι
• Ξύστρα
• Γόμα για μολύβι / ζυμαράκι
• Λευκή γόμα
• Δύο βελόνες για το μέτρημα
• Συνθέσεις
• Βιβλιοθήκη