Ο Γραφίστας εκπονεί προσχέδιο με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας στη Γραφιστική, δηλαδή με λογιστιμικό της Ηλεκτρονικής Τυπογαφίας. Επίσης παρακολουθεί την εργασία του σε όλα τα στάδια της εξέλιξείς της μέχρι την παράδοση στον πελάτη της τελικής τυπωμένης μακέτας (διαχωρισμοί, δοκίμιο, εκτύπωση).

Ο Graphic Designer (γραφίστας) είναι καλλιτέχνης, δίνει ζωντάνια και υπόσταση στην έντυπη επικοινωνία, δηλαδή περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια, αφίσες, διαφημίσεις, κάρτες, επιστολόχαρτα και οτιδήποτε είναι αναγνώσιμο από το ευρύ κοινό.

Ο Γραφίστας είναι ο ποιητής της απεικόνισεις.

Ο Graphic Designer

 • Δημιουργεί τις σωστές προδιαγραφές της σελίδας (μέγεθος, περιθώρια, στήλες κτλ)
 • Διαχειρίζεται τα κείμενα και τις εικόνες στη σελίδα
 • Αλλάζει τις τυπογραφικές προδιαγραφές του εγγράφου
 • Εισάγει ψηφιοποιημένες εικόνες από τα αρχεία
 • Κάνει διόρθωση χρωμάτων
 • Χρησιμοποιεί χρωματικές παλέτες
 • Σχεδιάζει προσχέδια συνθέσεωνσελλίδων/εξωφύλλων
 • Αξιολογεί την σύνθεση των σελίδων που σχεδιάζει και αιτιολογεί τα στοιχεία που επιλέγει
 • Συνθέτει και τροποποιεί την τελική μακέτα με το σχετικό λογισμικό
 • Γνωρίζει επαρκώς τα στάδια παραγωγής του έντυπου υλικού
 • Γνωρίζει τα προγράμματα της ηλεκτρονικής τυπογραφίας