Ο Γραφίστας εκπονεί προσχέδια με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας στη Γραφιστική, δηλαδή με λογισμικό της Ηλεκτρονικής Τυπογραφίας. Επίσης παρακολουθεί την εργασία του σε όλα τα στάδια της εξέλιξής της μέχρι την παράδοση στον πελάτη της τελικής μακέτας τυπωμένης (διαχωρισμοί, δοκίμιο, εκτύπωση).

Ο Graphic Designer (γραφίστας) είναι καλλιτέχνης, δίνει ζωντάνια και υπόσταση στην έντυπη επικοινωνία, δηλαδή περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια, αφίσες, διαφημίσεις, κάρτες, επιστολόχαρτα και ο,τιδήποτε είναι αναγνώσιμο από το ευρύ κοινό.

Ο Γραφίστας είναι ο ποιητής της απεικόνισης.

Ο Graphic Designer

 • Δημιουργεί τις σωστές προδιαγραφές της σελίδας (μέγεθος, περιθώρια, στήλες κτλ.).
 • Διαχειρίζεται τα κείμενα και τις εικόνες στη σελίδα.
 • Αλλάζει τις τυπογραφικές προδιαγραφές του εγγράφου.
 • Εισάγει ψηφιοποιημένες εικόνες από τα αρχεία.
 • Κάνει διόρθωση χρωμάτων.
 • Χρησιμοποιεί χρωματικές παλέτες.
 • Σχεδιάζει προσχέδια συνθέσεων σελίδων / εξωφύλλων.
 • Αξιολογεί την σύνθεση των σελίδων που σχεδιάζει και αιτιολογεί τα στοιχεία που επιλέγει.
 • Συνθέτει και τροποποιεί την τελική μακέτα με το σχετικό λογισμικό.
 • Γνωρίζει επαρκώς τα στάδια παραγωγής του έντυπου υλικού (φιλμς, διαχωρισμοί, μοντάζ, δοκίμια, εκτύπωση, βιβλιοδεσία, εφαρμογή ιστοσελίδας).
 • Γνωρίζει τα προγράμματα της ηλεκτρονικής τυπογραφίας.