Ο Γραφίστας εκπονεί προσχέδια με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας στη Γραφιστική, δηλαδή με λογισμικό της Ηλεκτρονικής Τυπογραφίας. Επίσης παρακολουθεί την εργασία του σε όλα τα στάδια της εξέλιξής της μέχρι την παράδοση στον πελάτη της τελικής μακέτας τυπωμένης (διαχωρισμοί, δοκίμιο, εκτύπωση).

Ο Graphic Designer (γραφίστας) είναι καλλιτέχνης, δίνει ζωντάνια και υπόσταση στην έντυπη επικοινωνία, δηλαδή περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια, αφίσες, διαφημίσεις, κάρτες, επιστολόχαρτα και ο,τιδήποτε είναι αναγνώσιμο από το ευρύ κοινό.

Ο Γραφίστας είναι ο ποιητής της απεικόνισης.

Ο Graphic Designer

 • Δημιουργεί τις σωστές προδιαγραφές της σελίδας (μέγεθος, περιθώρια, στήλες κτλ.).
 • Διαχειρίζεται τα κείμενα και τις εικόνες στη σελίδα.
 • Αλλάζει τις τυπογραφικές προδιαγραφές του εγγράφου.
 • Εισάγει ψηφιοποιημένες εικόνες από τα αρχεία.
 • Κάνει διόρθωση χρωμάτων.
 • Χρησιμοποιεί χρωματικές παλέτες.
 • Σχεδιάζει προσχέδια συνθέσεων σελίδων / εξωφύλλων.
 • Αξιολογεί την σύνθεση των σελίδων που σχεδιάζει και αιτιολογεί τα στοιχεία που επιλέγει.
 • Συνθέτει και τροποποιεί την τελική μακέτα με το σχετικό λογισμικό.
 • Γνωρίζει επαρκώς τα στάδια παραγωγής του έντυπου υλικού (φιλμς, διαχωρισμοί, μοντάζ, δοκίμια, εκτύπωση, βιβλιοδεσία, εφαρμογή ιστοσελίδας).
 • Γνωρίζει τα προγράμματα της ηλεκτρονικής τυπογραφίας.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν πέντε (5) εξάμηνα:

Τέσσερα (4) εξάμηνα παρακολούθησης με παροχή σημειώσεων για κάθε μάθημα και ένα (1) εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και εργαστηριακά. 

Α’ εξάμηνο

Ιστορία Τέχνης, Σχέδιο – Χρώμα – Σκίτσο, Γραφιστική, Τεχνολογία Παραγωγής Εντύπου και Πολυμέσων, Χρώμα Γραφικών Τεχνών, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ εξάμηνο

Ιστορία Τέχνης, Σχέδιο – Χρώμα – Σκίτσο, Γραφιστική, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Μακέτας, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ εξάμηνο

Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Μακέτας, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Σελίδας, Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Ιστοσελίδων, Γραφιστική για τα Πολυμέσα, Διαθεματική Εργασία, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ εξάμηνο

Ηλεκτρονική Επεξεργασία Σελίδας, Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Ιστοσελίδων, Γραφιστική για τα Πολυμέσα, Διαθεματική Εργασία, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, συνολικής διάρκειας 960 ωρών απασχόλησης ή 120  ημερομισθίων σε 8ωρη καθημερινή εργασία.

Το ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των ασκούμενων.

Στους αποφοίτους της ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης.

 • Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος).

Δικαίωμα στις εξετάσεις πιστοποίησης έχει ο κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό μέρος: γραπτή εξέταση (διάρκεια 3 ώρες).

Πρακτικό μέρος: προφορική εξέταση.

Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει (σε περίπτωση επιτυχίας στο ένα από τα δύο μέρη) έως και τρία (3) χρόνια ή αλλιώς έξι (6) διαδοχικές περιόδους εξετάσεων πιστοποίησης.

Σε περίπτωση επιτυχίας και στα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) ο επιτυχών λαμβάνει τη Βεβαίωση Πιστοποίησης στην οποία αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας του θεωρητικού μέρους.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσημα και τυπικά έως ότου εκδοθεί το Δίπλωμα.

Ο κάτοχος της Βεβαίωσης Πιστοποίησης (και αργότερα του Διπλώματος) αποκτά το δικαίωμα έναρξης και άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαίωμα κατάταξης έχουν:

 • Οι απόφοιτοι ειδικότητας, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τη Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).
 • Οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης-κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ. και ΕΠ.Λ).

Οι ως άνω κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

Στην περίπτωση κατάταξης η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) εξάμηνα κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 • Αναγνωρισμένο Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4186/13) Το Δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/05-03-01 και Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/τ.Α’/31-12-03).
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Ν. 3051/2002, άρθρο 8, ΦΕΚ 220/τ.Α’/ 20-09-02).
 • Η εν λόγω ειδικότητα ασκείται ελευθέρως μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.
 • Εκδοτικές και διαφημιστικές εταιρείες
 • Υπουργεία, Τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις
 • Εργαστήρια εκτυπώσεων
 • Συλλογικοί φορείς
 • Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει τα προσόντα να διατηρεί ατομικό γραφείο και εργαστήριο γραφικών τεχνών.

Οι ανάγκες της παραγωγής και της διαφήμισης έχουν δημιουργήσει πολύ καλές προοπτικές για την εξέλιξη του επαγγέλματος του Γραφίστα.

 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε φωτοτυπία), δηλαδή:
  • απολυτήριο Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.)
  • απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Ε.Λ.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου (Τ.Ε.Ε.)
  • πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)
  • πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
  • πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) – σε φωτοτυπία
 3. Τρεις (3) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης (μέχρι  24 ετών).
Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό με προϋποθέσεις:

 • Υποβάλλουν βεβαίωση με όλα τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και την αντίστοιχη βαθμολογία.
 • Απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν συνέχιση σπουδών.