Ο Interior Designer πρέπει να είναι καινοτομικός, εφευρετικός και ευέλικτος για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διαρκώς εξελισσόμενης Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου.

Πρέπει επίσης να διακρίνεται για την γνώση του γύρω από μεθόδους, τεχνικές και υλικά, για την ουσιαστική επίβλεψη του έργου.

Ο Interior Designer δίνει στο χώρο ζωή, βρίσκεται σε εγρήγορση και σε συνεχή δημιουργία. Η φαντασία, η δημιουργία και το μεράκι θεωρούνται τα σημαντικότερα εφόδια για την επαγγελματική του επιτυχία.

Αντικείμενο της εργασίας του είναι οι εσωτερικοί και οι κοινόχρηστοι χώροι ιδιωτικών κατοικιών, τα γραφεία επιχειρήσεων, οι χώροι έκθεσης εμπορευμάτων, οι προθήκες των καταστημάτων (βιτρίνες), τα σημεία πώλησης διαφόρων προϊόντων.

  • Αποτυπώσεις κτιρίων σε όλες τις κλίμακες
  • Σύνταξη σχεδίων (με βάση δεδομένα σκαριφήματα) και σε διάφορες κλίμακες: κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά και προοπτικά σχέδια.
  • Σύνταξη εγχρώμων σχεδίων παρουσίασης.
  • Κατασκευή εγχρώμων, μακετών τομών, διαστάσεων κάνοντας χρήση διαφόρων υλικών.
  • Ανάλυση των εργασιών κατασκευής και οργάνωση των συνεργείων κατασκευής.
  • Σύνταξη του προγραμματισμού του έργου.
  • Έλεγχος των συνεργείων κατασκευής ως προς τον χρονικό προγραμματισμό, την ποιότητα των εργασιών και το κόστος φροντίζοντας για την πιστή εφαρμογή της τελικής μελέτης.
  • Εκτέλεση προμετρήσεων και επιμετρήσεων.
  • Σύνταξη κοστολογικών πινάκων.