Ο Συντηρητής Έργων Ζωγραφικής ασχολείται με την διενέργεια των αναγκαίων επεμβάσεων που παρεμποδίζουν τη φθορα του χρόνου και διατηρούν αναλλοίωτα τα ιστορικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των έργω.

Ο Συντηρητής Έργων Ζωγραφικής αναλαμβάνει τη συντήρηση και αποκατάσταση αντικειμένων και έργων ζωγραφικής δηλαδή έργων που φέρουν στην επιφάνεια τους τμήμαμα με χ΄ρωμα, στοχεύοντας στην επαναφορά της αρχικής τους κατάστασης.

Ασχολείται κυρίως με την προστασία και την προληπτική συντήρησή τους.

 • Εκτέλεση οιαδήποτε προμελέτης
 • Καταγραφή των εργασιών συντήρησης σε ειδικό δελτίο
 • Φωτογράφιση των προς συντήρηση αντικειμένων
 • Γνώση της τεχνολογίας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση των έργων τέχνης
 • Επιλογή και εφαργμογή των κατάλληλων υλικών
 • Χρησιμοποίηση των εργαλείων και των μηχανημάτων του εργαστηρίου
 • Εφαρμογή προληπτικής συντήρησης στα έργα τέχνης
 • Λήψη μέτρων για την προστασία, έκθεση, αποθήκευση των έργων τέχνης
 • Εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν 5 εξάμηνα με παροχή δωρεάν σημειώσεων για κάθε μάθημα και ένα εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.
Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική,συνολικής διάρκειας 960 ωρών απασχόλησης ή 120 ημερομίσθια σε 8ωρη καθημερινή εργασία. Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των ασκούμενων.
Στους απόφοιτους της ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Την Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ μετά την ολοκήρωση των σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης.

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος).

 • Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Την Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το δίπλωμά τους.

Δικαίωμα στις εξετάσεις Πιστοποίησης έχει ο κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγεματικής Κατάρτισης.

Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων Πιστοποίησης είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό μέρος: Γραπτή εξέταση (3 ώρες)

Πρακτικό μέρος: Προφορική εξέταση

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσημα και τυπικά εώς ότου εκδοθεί το Δίπλωμα. Ο κάτοχος του Διπλώματος αποκτά το δικαίωμα έναρξης και άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαίωμα κατάταξης έχει ο απόφοιτος ειδκότητας, ο οποίος έχει στην κατοχή του την Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Κατατάσσεται σε ειδικότητα που ανήκει στον ίδιο τομέα της ειδικότητας που απεφοίτησε, με απαλλαγή από τα κοινά μαθήματα των δύο ειδικοτήτων.

Στην περίπτωση κατάταξης η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα: 2 εξάμηνα κατάρτισης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 • Αναγωρισμένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4186/13). Το δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 20/2001 ΦΕΚ 39/τ. Α΄/05-03-01 και Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/τ. Α΄/31-12-03)
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Ν.3051/2002, άρθρο 8, ΦΕΚ 220/τ. Α’/20-09-02)
 • Άσκηση επαγγέλματος ελευθέρως μετά την απόκτηση του διπλώματος
Μετά την απόκτηση του Διπλώματος μπορείτε να εργαστείτε:

 • Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού
 • Εφορίες Αρχαιοτήτων
 • Σε ιδιωτικά και κρατικά Μουσεία
 • Βιβλιοθήκες
 • Πινακοθήκες
 • Εκθεσιακούς χώρους
 • Μεγάλες ιδιωτικές συλλογές
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ (σε φωτοτυπία)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας διπλής όψης
 3. Τρείς (3) φωτοτυπίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης (μέχρι 24 ετών)
Οι απόφοιτοι του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ έχουν δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό, αφού υποβάλλουν βεβαίωση με όλα τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και την αντίστοιχη βαθμολογία.
 • Ά εξάμηνο

Ιστορία τέχνης, Φωτογραφία, Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο, Πρακτική εφαρμογή

 • Β’ εξάμηνο

Ιστόρία Τέχνης, Ειδικά θέματα Χημείας, Περιβαλλοντικές παράμετροι, Αρμονικές Χαράξεις-Μετρική Ανάλυση, Αποτυπώσεις, Πρακτική εφαρμογή

 • Γ’ εξάμηνο

Γενικές αρχές συντήρησης Ξύλου-Ξυλόγλυπτου, Γενικές αρχές συντήρησης χαρτιού, Γενικές αρχές συντήρησης υφάσματος

 • Δ΄ εξάμηνο

Γενικές αρχές συντήρησης φορητής εικόνας, Γενικές αρχές συντήρησης τοιχογραφίας , Γενικές αρχές συντήρησης ελαιογραφίας.